[ 24-04-20 10:18 ] GABON: Đội: FC Gabøn United Thành lập: 29-01-12 [ 24-04-20 10:18 ] GABON: 8 năm rồi nhanh quá [ 19-07-20 21:02 ] GABON: 19/7/2020 [ 31-07-20 21:45 ] GABON: 31/7/2020 [ 22-09-20 22:45 ] Kentazora: hello [ 17-12-20 19:26 ] GABON: 17/12/2020 20:26 [ 21-01-21 09:08 ] kietanhdien: hôm nay 21/01/2021 - không còn ai cả [ 28-01-21 19:26 ] Los Galacticos: blue bỏ game này đi lâu rồi [ 28-01-21 19:26 ] Los Galacticos: giờ anh em còn vào đây làm chi nữa [ 28-01-21 19:27 ] Los Galacticos: blue giờ già đầu rồi phải lo vợ con thôi chứ thời gian đâu nữa mà game với gủn [ 05-02-21 20:59 ] G.M: Mọi người thỉnh thoảng vẫn vào à, mình sẽ trở lại [ 01-04-21 13:45 ] nguoivothuc: thiệt [ 05-05-21 18:54 ] GABON: hello Bờ Lu [ 05-05-21 18:54 ] GABON: 5/5/2021 [ 05-05-21 18:54 ] GABON: nhớ hồi đó qua,huhu [ 16-09-21 11:06 ] nguoivothuc: Hello all [ 08-10-21 11:26 ] GABON: hi hiiiii [ Hôm nay 11:14 ] GABON: ước gì game sẽ trở lại [ Hôm nay 11:14 ] GABON: từ lúc lập đội tới bây giờ gần 10 năm